. Ημερομηνία άφιξης
 
Ημερομηνία αναχώρησης
 
Ενήλικες
Παιδιά
Δωμάτια
Τιμοκατάλογος
Τύπος δωµατίουΧαμηλή ΠερίοδοςΜεσαία περίοδοςΥψηλή περίοδος
Διαμέρισμα 2 ατόμων
16/09 - 15/03
48.00 €
16/03 - 15/06
60.00 €
16/06 - 15/09
75.00 €
Διαμέρισμα 3 ατόμων
16/09 - 15/03
55.00 €
16/03 - 15/06
67.00 €
16/06 - 15/09
95.00 €